Rätt kompetens ökar chansen
till framgångsrikt projekt!

Velocita4u AB är ett innovativt konsultbolag som vänder sig till företag och organisationer med tekniskt komplex verksamhet.

Vi vet av erfarenhet att många bland dessa kämpar med att effektivt driva produktutvecklingsprojekt, kundprojekt eller verksamhetsutveckling, varför vårt fokus är att erbjuda lösningar för att säkerställa framgångsrika sådana.

Projektledare, IT-konsult, verksamhetskonsult, utvecklingsprojekt

Vårt erbjudande

För att lösa dessa problem har Velocita4u utvecklat ett konsulterbjudande som innebär att vi, normalt sett inom 24h, förmedlar rätt projektledare eller verksamhetskonsult ur vår kompetensbank på mer än 100 kvalificerade konsulter.

Våra konsulter har kompetens att leverera inom IT/ICT, Energi, Automotive eller offentlig sektor.

Våra tjänster

Vi erbjuder IT-lösningar som rör teknisk infrastruktur, systemintegration, implementation och underhåll av olika IT-miljöer.

Vi erbjuder projektledare för alla komplexiteter av projekt, managementkonsulter för organisation och verksamhetsutveckling, testledare samt konsulter för genomförande av olika förstudier.

Vi tillför mervärde och kvalité

Alla våra konsulter har en lång och gedigen erfarenhet, Velocita4u väljer medarbetare med bred förankring inom IT och lång erfarenhet av utredning. IT management, projektledning och systemutveckling.

 

Chef att hyra

Nu erbjuder vi interimschefer och  seniora specialister inom följande verksamhetsområden:

• Verkställande ledning
• Sales & Marketing
• Projektledning
• IT/ICT

Alla våra konsulter har en lång och  gedigen erfarenhet. Du hyr din chef så länge du behöver.

Projektledning

Vi förmedlar projektledare och  verksamhetskonsulter med rätt kompetens och erfarenhet för projekt med alla komplexitetsgrader.

Projektledare »
Verksamhetskonsulter »