Några vanliga tekniska förkortningar:

Tekniska förkortningar »


API- Application Programming Interface, Ett gränssnitt som förenklar för designer att utveckla applikationer och tjänster. Med hjälp av ett API kan de komma åt data och olika funktionaliteter i en mobil eller en nätserver, som till exempel en mobils position.

BSS – Business Support System. Det system som en teleoperatör använder för att hantera sin affärsverksamhet riktad mot kunder, som orderhantering, fakturering och att kunna ta emot betalningar. BSS är nära kopplat till OSS (Operations Support System) med vars hjälp operatören sköter själva telenätet. De två systemen brukar tillsammans betecknas OSS/BSS.

DSL – Digital Subscriber Line. Möjliggör digital dataöverföring via ledningarna i ett telenät. DSL finns i flera varianter, vilket betecknas som XDSL. Assymetric DSL (ADSL) är för tillfället den vanligaste formen av DSL.

EV-DO – En standard för trådlös dataöverföring via radio.

FDD- Frequency- Division Duplex. En teknik som möjligjör tvåvägs radiokommunikation genom att utnyttja ett frekvensband för signaler ”uppåt” i nätet och ett annat för ”nedåt”.

FTTx- Fiber to the x. En generell term för bredbandsanslutning med optisk fiberkabel, där x anger målet för anslutningen. X kan bytas ut mot N(Node), C(Cabinet eller Curb), B(Building eller Basement), H(Home) och så vidare.

HSPA- High Speed Packet Access. Mobil bredbandsstandard som erbjuder höga nedladdningshastigheter. Labförsök klarar idag 168Mbit/s nedladdning och 24Mbit/s för uppladdning.

ICT- Information & Communication Technology. Benämningen för modern informations- och kommunikationsteknik och alla tjänster som ryms däri. Ibland på svenska även IKT.

IMS- IP Multimedia Subsystem. Ett standardiserat kontrollsystem för multimedia som möjliggör IP-baserade tjänster i samverkan mellan operatörer. Exempelvis Multimediatelefoni.

IPv6- Internet Protocol version 6. Ny version av internetprotokollet(IP) som erbjuder obegränsat antal IP-adresser. Idag erbjuder IPv4 4 miljarder unika ip-adresser.

LAN- Local Area Network. Ett nätverk som är begränsat till ett relativt litet område, såsom en byggnad eller grupp av byggnader. WLAN(Wireless LAN) är ett trådlöst lokalt nätverk. VLAN(Virtual LAN) är ett virituellt nätverk för en viss användargrupp, med en högre grad av sekretess, är sammankopplat via LAN eller WAN(Wide Area Network).

LTE- Long Term Evolution. Standardiseringsorganet 3GPP(3rd Generation Partnership Project) senaste mobile 4G standard som klarar datahastigheter på +100Mbit/s.

MIMO- Multiple Input Multipel Output. Teknik där mer än en antenn används för både mottagning och sändning. Detta ökar överföringshastigheten.

MMTel- Multimedia Telephony. En standardiserad IMS- applikation för tal, video och meddelanden parallelt. Exempelvis kan du dela en film under ett pågående röstsamtal.

M2M- Machine to Machine. Genom att koppla upp olika apparater i vardagen mot servrar skapas en lång rad användningsområden, såsom hälso- och sjukvårdstjänster på distans, fjärravlästa elmätare, styrning av transporter(du kan se var godset eller containern är).

OFDM- Orthogonal Frequency Division Multiplexing. En teknik för överföring av digitala signaler i ett stort antal parallella datakanaler. Användningsområden är bland annat LTE, Wimax och digital-tv.

OSS- Operations Support System. Det system telekomoperatörer använder för att sköta nätet. Typiska uppgifter är inventering, konfigurering och felhantering.

OTT- Over The Top. Traditionella tjänster som telefonon och tv, som distribueras via internet till konsumenter, ex Skype.

PON- Passive Optical Networks. Ett system som möjliggör dataöverföring med optisk fiberkabel hela eller nästan hela vägen till slutanvändarna. Det krävs ingen utrustning mellan nätverket och ledningens slut.

PoP- Point of Presence. Den fysiska punkt där två eller flera kommunikationsenheter etablerar kontakt. Numera refererar PoP till punkten där en användare kopplas upp mot internet.

QoS- Quality of Service. Förmågan att prioritera en given tjänst, en applikation eller ett dataflöde för att garantera en viss kvalitetsnivå.

RAN- Radio Acces Network.

SAE- System Architecture Evolution. Ett utvecklat kärnnät (core network) som stöder LTE och alla dess funktioner.

SIP- Session Initiation Protocol. Ett signallerings protokoll som används för att hantera multimedia kommunikation över IP, ex för röst och video samtal. SIP används inom IMS.

SSO- Single Sign-On. En funktion som innebär att en användare bara behöver logga in en gång för att nå olika tjänster och system som alla stöds av SSO, i stället för att logga in flera gånger med samma eller olika id och lösenord till varje enskild tjänst.

TDD- Time Division Duplex. Tvåvägs radiokommunikation i ett och samma frekvensband både uppströms och nedströms.

VoIP- Voice over Internet Protocol. Teknik för överföring av röstsamtal och multimedia via IP-nätverk, främst internet

VoLTE- Voice over LTE. Standard för röstsamtal inom LTE.

WAN- Wide Area Network. Ett datornät som är så stort att det kan omfatta till exempel att helt land eller en hel kontinent. Internet är kanske det tydligaste exemplet, men WAN kan också vara specifikt för en viss organisation.

WDM- Wavelenght Division Multiplexing. En teknologi inom fiberoptik som gör det möjligt att skicka flera optiska signaler via en enda fiber genom att använda olika våglängder(färger) av laserljus. Denna teknik möjliggör dubbelriktad kommunikation samt ökar kapaciteten.

Wi-Fi- En benämning av WLAN baserad på en standard. Wi-Fi är ett handelsnamn som ägs av branchorganisationen Alliance, som också promotar Wi-Fi.