Verksamhetskonsulter - Referensuppdrag

Verksamhetsutveckling

 
För ett internationellt grossistföretag har vi med LeAgile konceptet genomfört ett förändringsarbete inom verksamhetens organisation och processer. Baserat på resultatet av intervjuer med ansvariga och ledande befattningshavare uppnåddes samsyn runt en mer agil framtida organisation för att snabbare svara upp emot marknadens krav på förändringar.

Verksamhetskonsult med erfarenhet av organisations- och verksamhetsutveckling

Ekonomichef med mer än 30 års specialitet inom verksamhetsstyrning, erfarenhet av att identifiera och optimera värdeskapande processer samt skapa tydliga begrepp att mäta förbättringar.

Verksamhetskonsult med erfarenhet av verksamhetsstyrning

Ekonomichef med mer än 30 års specialitet inom verksamhetsstyrning, erfarenhet av att identifiera och optimera värdeskapande processer samt skapa tydliga begrepp att mäta förbättringar.

Verksamhetskonsult inom IT

Mer än 20 års erfarenhet av att leda stora verksamhetskritiska projekt inom IT. Projekten har avsett systemutveckling, systemintegration, verksamhetsförändringar och upphandlingar mm. Certifierad Senior Project Manager enligt IPMA, och CSM Certifierad Scrum Master.

Analys, export och försäljning

Mer än 30 års erfarenhet som omfattar export, försäljning, verksamhetsanalys, utveckling, ekonomi, reklam och marknadsföring inom olika branscher.

Verksamhetsutveckling, IS/IT

Har under mer än 25 års tid arbetat inom IT branschen med bl.a verksamhetsutveckling, IS/IT, revision av olika regelverk, affärs-och verksamhetsprocesser, kvalitetsutveckling och systemutveckling med fokus på finansiella system.

Marknadsföring och produktutveckling

20 år av affärsutveckling globalt, marknadsföring, produktutveckling, varumärkesvård samt teknisk försäljning. Driven vad gäller framtagning av marknadsplaner, kundundersökningar, Media&PR och planering av dessa.

Chef och verksamhetsutvecklare

Chef och verksamhetsutvecklare med mångårig erfarenhet från Volvo, Ericsson och Flygvapnet. Övergripande organisations- och processerfarenhet från industriell verksamhet.

Verksamhetskonsult, effektivisering av ekonomisk kontroll

Lång erfarenhet av uppdrag som konsult och rådgivare med inriktning på effektivisering av ekonomisk kontroll och redovisning, projekthantering samt logistik- och inköpshantering