Certifierade projektledare och verksamhetskonsulter

PROPS

PROPS delar in projekt i tre olika områden, det styrande (affären), det ledande (projektledningen) samt det utförande (arbetsmodellen). Dessa symboliseras av olika färger, rött är styrande, blått är ledande och gult är liktydigt med arbetsmodellen.
PROPS har sex olika toll-gates (jämför beslutspunkt i PPS) dessa TGn benämns;

RUP

RUP (Rational Unified Process) baseras på sex stycken tillämpningar som, enligt IBM Rational Software och många systemutvecklare, är testade och är "bästa tillämpningar" i modern systemutveckling. Användning av tillämpningarna minskar risker i mjukvaruprojekt.

Projektledare-scrum-pps-pmi-rup-props

SCRUM

Scrum är en metodik för systemutveckling skapad av Jeff Sutherland och Ken Schwaber. Ordet "scrum" kommer från rugbyn, och är ett moment när bollen sätts i spel. Rugby användes som en liknelse av de japanska managementforskarna Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka för att beskriva en speciell stil av utveckling. I rugbyliknande utveckling samarbetar ett tvärfunktionellt team för att göra klart produkten på samma sätt som ett rugbylag spelar tillsammans för att föra bollen uppför planen. Denna typ av arbetsform kontrasterade Nonaka och Takeuchi med mer stafettliknande processer. I dessa färdigställs arbetet i funktionella faser, med tydliga överlämningar mellan grupper när arbetet går från en fas till en annan.Scrum har tillämpats sedan tidigt 1990-tal och formaliserades 1995. Scrum är ett kraftfullt sätt att fördela arbetsuppgifter i tiden med bibehållet fokus på levererad affärsnytta.

PPS

PPS delar upp beslutsprocessen i åtta olika beslutspunkter (BP), jämförbart med Tollgate i PROPS. Vid dessa beslutspunkter gör projektets styrgrupp en bedömning om projektets fortlevnad baserat på den affärsmässiga situationen i projektet och tar därefter beslut om att fortsätta, återremittera eller lägga ner projektet.

PMP

Project Management Professional , en person som är certifierad av PMI, Project Management Institute.

Läs om nårga exempel på verksamhetskonsulter och projektledare >>