Projektledare - Referensuppdrag

PMI-certifierad senior projektledare

PMI-certifierad senior projektledare med mer än tio års erfarenhet av projektledning inom IT/Telekom både internationellt och inom Sverige. Har lett ett flertal projekt med projektstyrningsmodellerna PROPS och PPS. God erfarenhet av itterativa och agila mjukvaruutvecklingsmodeller så som RUP och SCRUM.

Projektleder “Off-shoring”-aktiviteterna på Scania InfoMate. Detta inkluderar framtagandet av “LEAN” processer för “Managed Services” och tillvägagångssätt likväl som implementerandet av verktyg som behövs för att underlätta arbetet för en världsomspännande organisation.

Projektledare med erfarenhet från ledande befattningar

Lång och bred bakgrund i ledande befattningar, främst från försvars-,IT-och automationsområdet samt Telekom-området. Förutom projektledning har kandidated även innehaft chefs-, utbildnings,- och säljbefattningar.

Senior projektledare

Senior projektledare med mer än 30 års erfarenhet av olika projekt med varierande storlek och komplexitet, från förstudier till produktionsstart och uppföljning av effekter från systeminstallationerna. Har även erfarenhet i IT-branschen från olika befattningar som t.ex. teamchef, IT-chef och olika konsultroller.

Projektledare, automotive

Införande av Lean transformering vid större tillverkare av axlar och transmissioner. Har ur ett supply chain perspektiv strategiskt optimerat resursanvändning hos en europeisk plasttillverkares 10 produktionsenheter.
Har även drivit införandet av nytt arbetssätt och ny organisation för lastbilstillverkare samt arbetat med garantikostnader. Har dessutom utformat en koncerngemensam projekthandbok för Plastal AB.

Projektledare, IT

Erfaren kund- och utvecklings-PL inom IT, National Security & Public Safety, Flygradar, Antenn-och Mikrovågssytem inom försvarsindustrin samt inom fordonsindustrin i stora komplexa projekt.