LeAgile Diagnostic

RUSTA DIN VERKSAMHET FÖR ÖKADE MARKNADSSVÄNGNINGAR

Alla ser inte alltid samma saker, fast de tittar på ett och samma företag. Det gäller även när de tittar på förbättringar av verksamheten. Alla ser inte alla fördelar från den position de står, hur får ledningen med sig alla?

LeAgile Diagnostic (LEAD™) är ett snabbt och effektivt sätt att uppnå samsyn om företagets är och bör läge, initiativ, utmaningar och pådrivare.

(LEAD™) är baserad på resultatet av intervjuer med ansvariga och ledande befattningshavare inom företaget/organisationen. Detta görs utifrån perspektiven Management Infrastructure, Operating Systems och Mindsets & Behaviours och samspelet dem emellan.

 

Ladda ner: LeAgile Diagnostic (LEAD™)