Preparandkurs PMP®
- schemalagda och företagsinterna kurser.

Målgrupp

Du som arbetar som projektledare och vill certifiera dig som PMP®.

Förkunskaper

Du ska ha genomgått en grundläggande kurs i projektledning, samt ha praktiskt
erfarenhet som projektledare.

Kursbeskrivning

Kursen utförs som studiecirkel med max 14 personer per kurs.
Kursen delas in i 10 block . Ett introduktionstillfälle samt ett block per kunskapsområde
och ett avslutningsblock som är 5 timmar. Undervisningen sker på svenska eller engelska
med engelskt material.
Varje block beräknas ta 3 timmar. Totalt 35 timmar lärarledd undervisning.
Varje deltagare erbjuds möjlighet till privat coachning under kursens gång.
Självstudier: Deltagarna förväntas lägga ca 25- 75 timmar egen studietid utöver kursen
för att klara certifieringen.

Anmälan

Anmälan görs till: ellinor.elg@velocita4u.se

Kursmaterial

PMBOK, fjärde upplagan
Kurspärm

Vid första kurstillfället erhåller deltagarna omfattande material för självstudier, inklusive
programvara som simulerar en PMP® examination.

Kursinnehåll

Block 1: Introduction to PMI®/PMP®.
Project Management Framework/Project Life Cycle and Organization/
Project Management Process Groups
Block 2: Scope Management
Block 3: Time Management
Block 4: Cost Management 
Block 5: Quality Management
Block 6: Human Resource Management
Block 7: Communications Management 
Block 8: Risk Management
Block 9: Procurement Management
Block 10: Integration Management

Fakta certifiering, PMI® - Project Management Institute PMP®

PMP® står för ”Project Management Professional” och är en av världens mest etablerade
certifieringar. Ca 1100 personer är certifierade i Sverige och omkring 300 000 över hela
världen. Certifieringen kräver minst 35 utbildningstimmar samt 4500 arbetade timmar som
projektledare de senaste åtta åren.