Outsourcing av IT-projekt. Projektledning IT/ICT

Outsourcing av IT-projekt

De tjänster vi erbjuder omfattar alla delar av ett IT-projekt vilket inleds med en affärsanalys och avslutas med implementation av verktyg och support för lösningen. Ni väljer själva om vårt åtagande skall gälla hela projektet, ett delat samarbete med tillämpliga delar av er egen organisation eller outsorcing av delar/moduler av projektet.

Programming

Java
.NET 3.5/4.0,ASP.NET,C#
JSP, JSTL
C,C++
XML,XSL;XSLT
Perl, PHP, CGI
SQL/PLSQL/TSTQL
JS, CSS, HTML, DHTML
Delphi
Assembler

Operation systems

MS windows NT/2000XP
MS windows 95/98ME
Linux, HP-UX
Solaris
iOS
Androide

RDBMS

Oracle
MS SQL
DB2
PostgreSQL
Interbase
ybase
Informix
MySQL

Test and test automation

Rational Test Suite
Mercury WinnRunner, Mercury
QuickTestPro
Segue SilkTest
QARun, JProbe, Jstyle
Rational Pure Coverage, Rational
Purify, Rational Quantify
Mercury LoadRunner, Segue
SilkPerformance
Framework Selenium

Middleware

IBM WebSphere, BEA Weblogic
JBoss, Microsoft IIS, Apache
Jrun, Tomcat, Jetty
Web Services, CORBA COM/DCOM
RMI, OLE, ActiveX

Protocols

HTTP, FTP, SMTP,POP3,IMAP, MAPI
TCP/IP, IPX/SPX, LDAP, X500
SOAP

Security
Smartcards
X.509 Certificates
SSL, JAAS